Máme zelenú v projekte zelená domácnostiam.

Naša spoločnosť je úspešne registrovaná v projekte Zelená domácnostiam.

Uzavretím zmluvy o preplácaní poukážok tak môžeme ako oprávnený zhotoviteľ poukážky ďaľej spracovať v systéme.

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

Od 1. decembra 2015 bolo spustené 1. kolo projektu. K 4. decembru 2015 boli všetky vyčlenené prostriedky na 1. kolo rezervované pre už vydané poukážky. O ďalšie poukážky bude možné požiadať až v 2. kole, ktoré bude otvorené v januári 2016.

Ak s našou spoločnosťou uzavrete zmluvu o dielo pred termínom podania poukážok :

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS !

Zabezpečíme podanie žiadosti o poukážku s tým že na Váš email príde potvrdzovací email, v ktorom treba do 24 hodín kliknúť na odkaz POTVRDIŤ. Týmto spôsobom verifikujete svoj záujem o poukážku.

informujte sa na čísle: +421 949 816923

 

 

Aktuálny stav čerpania prostriedkov z projektu Zelená domácnostiam je nasledujúci:

 

3. 12. 2015  Celková suma pre 1. kolo Počet vydaných poukážok Rezervované pre vydané poukážky  Voľný zostatok
Bratislavský samosprávny kraj 470 000 €  195 470 000 €  0 €
Ostatné kraje 2 780 000 €  958 2 102 697 €  667 303 €

 

 

4. 12. 2015 Celková suma pre 1. kolo Počet vydaných poukážok Rezervované pre vydané poukážky Voľný zostatok
Bratislavský samosprávny kraj 470 000 € 195 470 000 € 0 €
Ostatné kraje 2 780 000 € 1453 2 780 000 € 0 €

 

 

4. 12. 2015 Fotovoltické panely Solárne kolektory Tepelné čerpadlá Kotly na biomasu
Bratislavský samosprávny kraj 90 41 61 3
Ostatné kraje 484 431 246 97