Externé prístroje pre EcoTherm 2.0

SSR – Solid state relay

Musí spĺnať nasledujúce tri podmienky:

  1. odporúčaný typ SSR Polovodičový spínač musí spĺňať nasledujúce tri parametre:spínanie v nule (*) zabezpečené vnútornou logikou SSR
  2. riadiace obvody galvanicky oddelené od silových s elektrickou pevnosťou 4kV ~
  3. riadiace obvody musia reagovať na signál 4,5V / 10mA

Týmto podmienkam vyhovie celá rada SSR. Ďalším dôležitým parametrom ovplyvňujúcim typ SSR je veľkosť chladiča a s tým spojený maximálny spínaný prúd. V prvej aplikácii regulátora EcoTherm 2.0 (k FVE 4,2 kW, prúd SSR tam neprekročí 12A) bolo použité SSR typu RM1A40D50 spolu s chladičom RHS100 (súčasťou tohto chladiča je rovno aj adaptér na lištu RHS00). Značné predimenzovanie (napäťové, prúdové ako aj voľba SSR typu kvôli vstavanej prepäťovej ochrane a jeho schopnosti bezpečne vypnúť aj jalovú záťaž) bolo zámerné a výsledok je viac ako uspokojivý. Regulácia funguje výborne, chladič sa nezohreje ani na 40 ° C a rušenie obvodu je takmer žiadne.

Upozornenie: zostava SSR + RHS100 je pre záťaž do 20A pracuje spoľahlivo ale treba dbať na zabezpečenie dostatočnej výmeny vzduchu v okolitom priestore!

Samotné SSR RM1A40D50 je síce dimenzované na 50A, ale s oveľa väčším chladičom, než je chladič  RHS100. Chladič RHS100 je pomerne malý, má tepelný odpor 3 K / W a dokáže uchladiť SSR pri trvalom prúde okolo 15 … 20A (pri teplote okolitého vzduchu do 40 ° C). Ako už bolo mnohokrát overené, tento rozsah pre zložku záťaže s plynulou reguláciou bohato stačí. Predimenzovanie SSR napriek tomu nie je samoúčelné; uvedená zostava SSR + RHS100 krátkodobo znesie 50A, čo je dôležité najmä pri pripojení studeného vykurovacieho telesa, ktoré má v tomto momente podstatne nižší odpor, ako po nahriatí na pracovnú teplotu.
(*) Spínanie v nule: Zopnutie SSR nastáva až pri súčasnom splnení dvoch podmienok:

  • Podmienka 1: na riadiacich svorkách je napäťový signál (+4 … + 32V; je to povel “zapni” – na konkrétnej veľkosti tohto napätia potom už nezáleží)
  •  Podmienka 2: napätie na silových svorkách SSR práve prechádza nulovou hodnotou

Výsledkom je, že pri zopnutí nedochádza ku skokovej zmene prúdu silového obvodu a tým pádom ani k rušeniu.

Pridaj komentár

fotovoltaika