Jednofázová a trojfázová verzia riadenia prebytkov

Podľa počtu meraných fáz podporuje jeden a ten istý prístroj tri verzie použitia (s rôznym programom), takže jednofázová a trojfázová verzia riadenia prebytkov je možná jednoduchým zvolením proogramu nahraného do riadiacej jednotky EcoTerm 2.0

Jednofázová verzia:

Vo vnútri prístroja je vstavaný merací prúdový transformátor s lineárnym rozsahom 0-12. Tento rozsah merania prúdu je dostačujúci pre FVE do výkonu okolo 5 kW (pre väčší výkon je možné použiť externý merací transformátor s väčším prúdovým rozsahom). Jednofázová verzia vyžaduje, aby bol k dispozícii dostatok jednofázových spotrebičov. Meria a riadi sa tá fáza, na ktorej je FVE. Ostatné dve fázy nie sú merané, takže ich prúd nie je zohľadnený pri regulácii a je vždy nakupovaný zo siete. Preto je v tejto verzii žiaduce prepojiť čo najviac jednofázových okruhov odberného miesta na túto (meranú) fázu, inak regulácia nemá žiadaný efekt.

Trojfázová verzia: (iba k súvahovým elektromerom)

Prístroj tiež môže merať všetky 3 fázy pomocou troch externých meracích transformátorov pripojených k jeho analógovým vstupom. V takom prípade môže EcoTherm 2.0 ovládať jednofázové aj trojfázové spotrebiče. Trojfázové meranie pritom spoľahlivo zaistí zohľadňujúc každú spotrebu domácnosti. Výkon FVE v tejto verzii môže byť podstatne vyžší (rádovo až stovky kW), podmienkou je iba primerané dimenzovanie periférií regulátora EcoTherm 2.0: prúdových meracích transformátorov a spínacích prístrojov.

(Vďaka prevodu I / U kolateralizovanému prúdovým transformátorom s odporovou záťažou je na vstupe regulátora vždy striedavé napätie s rozsahom 0..1,5V. Výstup je potom vždy daný vzájomným pomerom zopnutých a nezopnutých periód sieťového napätia) takže správanie samotného regulátora pramálo záleží na veľkosti výkonu, ktorý riadi. U veľkých výkonov skôr prestáva stačiť veľkosť reléovej kaskády, čo možno riešiť použitím troch regulátorov – pre každú fázu samostatne, prípadne doplnením rozširujúcich modulov, s ktorými je možné vytvoriť až 50-stupňovú reléovú kaskádu.)

Triojregulátorová verzia:

Táto verzia je určená len pre 3f. FVE, a to do odberných miest s elektromerom, ktorý (podľa novej energetickej vyhlášky) vyhodnocuje (a účtuje) tok elektriny každou fázou samostatne. V takom odbernom mieste vzniká nutnosť samostatne v každej fázy riadiť aj spotrebu prebytkov. Firmware regulátora EcoTherm 2.0, určený pre túto verziu, je preto vybavený tromi samostatnými PI regulátormi. Každý PI regulátor samostatne riadi odber vo svojej fázy (prostredníctvom svojho SSR). Taktiež každé SSR relé má pevne určené, ktorý PI regulátor ho bude ovládať a musia potom spínať stýkač prídavné záťaže napájané z pridelenej fázy. Riadenie spotrebiče v každej fázy samostatne. Táto skutočnosť  tu vedie k požiadavke používať jednofázové spotrebiče, alebo trojfázové spotrebiče zapojené do hviezdy, kde uzol hviezdy musí byť pripojený na N (nulový vodič). Taktiež je tu potreba rozdeliť relé z kaskády ku všetkým 3 fázam. Preto by sa použitie tejto verzie malo obmedziť len do miest s malou 3f FVE. V miestach, kde výkon 3f. FVE presahuje 10 kW, je už nutným riešením použitie 3 ks regulátora EcoTherm 2.0 čím sa zabezpečí plynulosť regulácie a zníženie ovplyvňovania verejnej siete.

Pridaj komentár

fotovoltaika