hybridny phrev vody a fotovoltaika - porovnanie

Rozdiel fotovoltaická elektráreň a hybridný ohrev vody.

Hybridný ohrev vody a hlavný rozdiel medzi FVE, FVZ a ECOHYBRYD.

Jedoznačným a hlavným rozdielom medzi (FVE) Fotovoltaickou elektrárňou alebo (FVZ) Fotovoltaickým zariadením je množstvo energie ktoré je dodané do verejnej siete. A tým aj finančný prínos pre spotrebiteľa.

Fotovoltaická elektráreň (FVE) dodáva všetku energiu do distribučnej siete. (V dnešnej dobe sa už tieto elektrárne pripájajú do siete problematicky a za veľmi znížených cenových podmienok.)

Fotovoltaické zariadenie (FVZ) dodáva energiu pre rodinný dom, firmu, hotel penzión a podobne, a prebytky energie systémom sú dodané do verejnej distribučnej siete. (VSE, SSE, ZSE)

ECOHYBRYD – hybridný ohrev vody je systém ktorý využíva výrobu elektrickej energie s čo najlepším prispôsobením pre vlastnú spotrebu. Prebytočnú energiu systém ukladá do hybridného ohrevu vody, prípadne nabíjanie akumulátorov. Teto systém je teda najúčinnejší a prebytky sú iba v malom množstve dodávané do distribučnej siete.
Fotovoltaický systém Ecohybryd pre hybridný ohrev vody sa snaží spotrebovať všetku energiu pre vlastnú spotrebu. Týmto je vlastne zabezpečená návratnosť investície do fotovoltaiky so skrátením času až o 4roky.

Skutočnosť je taká že klasická fotovoltaická elektráreň Vám nedokáže zabezpečiť 100% energie pre vlastnú spotrebu. Pokrytie vlastnej spotreby sa u týchto elektrární pohybujú okolo 30-40% z celkovej spotrebovanej energie v dome, firme či inom objekte. Táto skutočnosť je daná týmito vlastnosťami:

  1. Fotovoltaika v noci nefunguje = strata cca 50%
  2. Cez deň nespotrebujete všetku energiu ktorú vyrobí ! a nadbytky stratíte dodaním elektriny do distribučnej siete.

Toto je základný rozdiel medzi “obyčajnou fotovoltaickou elektrárňou” a systémom s hybridným orevom vody a riadením prevádzky Ecohybryd.

pozrite si výsledky systému fotovoltaiky a výsledky systému Ecohybryd s riadením riadiacou jednotkou EcoTherm. Výsledky hovoria za všetko !

Obrázok: FVE s výkonom 6kW

hybridný ohrev vody
Porovnanie FVZ a Eccohybryd

 

Obrázok: FVE s výkonom 6kW  + systém Ecohybryd s riadením EcoTherm (hybridný ohrev vody)

návratnosť malho zdroja fotovoltaiky a hybridný ohrev vody
Porovnanie FVZ a Ecohybryd

Ak chcete zadať parametre a zobraziť grafy , kliknite na tento link a otvorí sa Vám stránka kde je možné zadávať parametre systému.

Pridaj komentár

fotovoltaika