Podporné funkcie – dobíjanie spotrebičov zo siete v čase NT

Podporné funkcie – dobíjanie spotrebičov zo siete v čase NT

Virtuálne spínacie hodiny SH1 k obmedzeniu spínania nízkej tarify v nežiaducich časových intervaloch.

Ak je dôvodný predpoklad, že prebytky elektrickej energie z FVE nahradí časť nakupovaného nočného prúdu, môže byť v určitých časoch vhodné zastaviť zopnutie niektorých spotrebičov signálom z HDO a zaistiť tak “úložný priestor” pre prebytky vlastnej elektriny. EcoTherm 2.0 je pre tento účel vybavený softvérovým submodulom, plniacim funkciu spínacích hodín SH1 s výstupom na relé K5.

Virtuálne spínacie hodiny SH2 pre kombinované riadenie spotrebičov regulátorom prebytkov aj signálom nízkej tarify.

Existujú ale aj prístroje, pri ktorých je žiadúce, aby boli zapojené pre odber prebytkov, ale zároveň je nutné zaistiť zásobu energiou nezávisle na slnku. Typickým príkladom je bojler. Často má jedinú špirálu, ktorá musí zároveň byť k dispozícii pri regulácii prebytkov a zároveň musí reagovať na ovládanie signálom NT, aby bol dostatok teplej vody aj v dňoch slabej slnečnej aktivity. K tomu účelu slúžia virtuálne spínacie hodiny SH2 a konfiguračný program umožňujúci zvoliť, ktoré relé majú na signál týchto hodín reagovať.

Komunikácia s okolím

EcoTherm 2.0 nemá vlastnú klávesnicu ani displej. Má ale sériové dátové rozhranie RS485, ktoré umožňuje užívateľovi prepojenie prístroja s PC a následnú konfiguráciu prístroja úpravou dostupných parametrov či sledovanie meraných veličín v reálnom čase. PC-program na to určený funguje vo všetkých verziách OS Windows (od verzie 98).

Pridaj komentár

fotovoltaika