akumulačný zásobník

Ako správne vybrať objem akumulačného zásobníka

Akumulačný zásobník ECOHYBRYD je dôležité vybrať podľa individuálnych potrieb užívateľa.

Každá rodina je zvyknutá na niečo úplne iné a hygienické návyky jednotlivcov sú rôznorodé. Niekomu sa stačí “iba osprchovať ” a niekto má rád horúci kúpeľ.

Pre príklad uvádzame spotrebu teplej vody na osobu pri rôznom použití.

ÚČEL SPOTREBA VODY V LITROCH
40°C 60°C
Umývanie rúk 1,5 1
Sprcha 30 18
Vaňový kúpeľ 130 78
Varenie 1,7 1
Bežné upratovanie 3 1,8

Akumulačný ohrievač dokáže poskytnúť vodu so stabilnou teplotou

POČET OSÔB V RODINE MINIMÁLNA VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA
1 – 2 dospelí 80 litrov
2 dospelí s 1 až 2 deťmi 120 litrov
2 dospelí s 2 až 3 deťmi 150 litrov
2 – 3 dospelí + 2 – 3 deti 150 až 200 litrov

a vo veľkom množstve za krátky čas, čiže je vhodnejší, ak chceme využívať hydromasážnu sprchu alebo veľkú vaňu. Ak je akumulačný ohrievač správne umiestnený, nastavený a udržiavaný, je tento spôsob ohrevu veľmi ekonomický.

Energia sa míňa nielen na ohrievanie neskôr spotrebovanej vody, ale spotrebuje sa aj pri tepelných stratách, ktoré vznikajú únikom tepla cez bojler. Dôležitým parametrom pri výbere akumulačného ohrievača vody je preto hodnota koeficientu merných tepelných strát. Tento koeficient ukazuje, koľko tepla sa stratí na 1 liter vody, ak voda v bojleri stojí 24 hodín po ohriatí. Najúspornejšie sú, samozrejme, spotrebiče zaradené do triedy A. Tie bývajú zvyčajne zaizolované polyuretánovou penou a ich tepelné straty môžu byť až trikrát menšie ako pri bojleroch vyrábaných pred rokom 1983. V každom prípade je lepšie, ak je bojler umiestnený vo vykurovaných (alebo temperovaných) miestnostiach, ako by mal byť v chladných priestoroch (napríklad v pivnici).

Ďalšie teplo uniká státím a postupným ochladzovaním vody v potrubí medzi bojlerom a miestom spotreby. Preto je veľmi dôležité, aby sa čo najbližšie k ohrievaču nachádzal najpoužívanejší spotrebič (obyčajne umývadlo). Prípustná vzdialenosť je do 2 m, nevhodná nad 3 m – vtedy je vhodné pouvažovať o doplnkovom ohrievači vody v mieste tejto vzdialenejšej spotreby. Pri dlhších rozvodoch tepla treba zabezpečiť dobrú cirkuláciu vody v potrubí (aby sme mali hneď po otočení kohútika na výtoku teplú vodu), a najmä kvalitnú tepelnú izoláciu potrubí.

Tieto hodnoty platia pre zásobníky do 200 litrov, pre zásobníky s podporou vykurovania je treba uvažovať aký typ zásobníka použiť kvôli obsahu vody potrebnej ako pre teplú úžitkovú vodu tak aj vodu pre vykurovanie.

Zásobníky pre fotovoltaické systémy ecohybryd majú štandardne obal s vysokokvalitnej polyuretánovej peny o hrúbke 100 mm.

Pridaj komentár