Archívy kategórie: Fotovoltaika

Riadiaca jednotka pre hybridný ohrev vody

Hybridný ohrev vody, elektrickej energie a riadenie prevádzky.

Riadiace jednotky vyrába priamo naša spoločnosť individuálne podľa potrieb zákazníka a inštalačných nárokov. Riadiaca jednotka zabezpečuje meranie výkonu elektrárne v reálnom čase. Popritom systém kontroluje spotrebu energie v objekte a autonómne sa rozhoduje kam je aktuálne energia potrebná najviac.

V praxi to znamená že ak napríklad vyrábate aktuálne 4kW a zapnete v dome el. sporák či mikrovlnku s príkonom 2000W, táto spotreba sa z výkonu elektrárne odráta a do ohrevu vody sa zopne iba výkon 2000W. V prípade že sa spotrebič vypne, plný výkon 4kW ide do ohrevu vody až kým sa opäť nezmenia podmienky spotreby v objekte.

Príklad vyhotovenia riadiacej jednotky :

riadiaca jednotka

Riadiace jednotky dokážu samozrejme ovládať aj čerpadlá, zmiešavače pre kúrenie, trojcestné ventili a podobne. Takéto systémy slúžia nielen ako ohrev vody TUV, ale aj podpora vykurovania, kedy hlavne v prechodných obdobiach dokážu poskytnúť pre objekt množstvo energie a pokryť náklady na vykurovanie.

Tieto syystémy sú samostatné a môžu slúžiť aj ako elektrické kúrenie bez pridania ďaľšieho zdroja. V prípadoch kedy má zákazník nainštalovaný plynový kotol, vieme tieto dva vykurovacie systémy prepojiť , plynovému kotlu dodávať ohriatu vodu a tak získať ďaľšie úspory nákladov na dodávke plynu.

Príklad zapojenia hybridného ohrevu vody, s podlahovým vykurovaním a ohrevom teplej úžitkovej vody. V zásobníku je vnorená nádrž pre TUV 160 litrov.

ecohybryd 750l 4,6kw2

Koľko vyrobí fotovoltaický panel elektriny

Výkon FV panelov v praxi

Vzhľadom k tomu, že existujú rôzne typy solárnych panelov s rôznou účinnosťou, je bežne potrebné určiť, koľko je potrebných solárnych panelov pre danú inštaláciu vzhľadom k špičkovému výkonu a vzhľadom na plochu ktorá je k dispozícii na umiestnenie týchto panelov.

Špičkový výkon je meraný v laboratórnych podmienkach za kontrolovaných podmienok s cieľom zabezpečiť aby návrhári a zákazníci vedeli dôkladne posúdiť parametre panelov, posúdiť ich a na základe ich vlastností sa rozhodnúť pre správny typ a použitie. Testy panelov prebiehajú pri intenzite osvetlenia 1000 w/m2 (to zodpovedá priamemu poludňajšiemu slnku za jasného letného dňa). Okolitá teplota sa udržuje na 25 ° C, a práve pri týchto podmienkach sa meria elektrický výkon panela

Za týchto podmienok je typický výstup z vysoko výkonných monokryštalických kremíkových panelov okolo 160w-peak (Wp) na meter štvorcový plochy panelu. Príslušné údaje pre iné typy panelv sú uvedené nižšie.

Typ panelu

Kremík

Thin Film

Monokryštalický

Polykryštalický

Amorfný kremík

CIGS

CdTe

Peak power/m2

160 W

140W

120W

100W

50W

Typická účinnosť

16%

14%

12%

9,5%

5%

Plocha pre 1kWp

6.25

7.1

8.3

10

20

Na parametroch účinnosťi fotovoltaického materiálu z ktorého je panel vyrobený záleží len vtedy, keď je k dispozícii obmedzený priestor na inštaláciu a priestor sa stáva limitujúcim faktorom. Ak plocha nie je obmedzená, treba sa pri výbere panelov riadiť predovšetkým cenou, nakoľko rozdiel medzi výkonom fotovoltackých panelov nie je až taký drasticky vysoký.

Tenko-vrstvové technológie  ( Thin film )v súčasnej dobe trpíia nižšou účinnosťou, ale ťažia predovšetkým z nižších nákladov na meter štvorcový plochy. Použiteľné sú predovšetkým na veľkých komerčných budovách kde nie je priestor limitujúcim faktorom.

Kremíkové solárne panely stále predstavujú 80% trhu, vzhľadom k ich vyššiemu výkou a prijateľným cenám.

Z čoho sa skladá fotovoltaický panel

Konštrukcia fotovoltaického panelu

Kde je hranica fotovoltaickej efektivity? Prečítajte si niečo o fugvaní FV panelov.

Energia potrebná na pohyb elektrónu z atómu polovodičov do vodivého stavu je pevná hodnota. Energia fotónu svetla je určená jeho vlnovej dĺžke, s kratšou vlnovou dĺžkou fotóny s vyššou energiou, než tie s dlhšou vlnovej dĺžky.

Konštrukcia  fotovoltaického panelu

Najbežnejší typ solárneho panelu je vyrobený z tenkých plátkov z kryštalického kremíka, 150 mm x 150 mm s hrúbkou od 180 do 360 mikrónov.

Kremíkové bunky sú krehké a lámavé, takže sú zabudované do sendvičovej konštrukcie za sklenené krycie sklo ktoré poskytuje článkom ochranu pred mechanickým poškodením. Bunky sú zapuzdrené medzi filmami polyméru a ten ďaľej chráni bunky pred pôsobením vlhkosti, ktorá by mohla narušiť a skorodovať použité vodivé pripojenie pre prenos energie..

Bunky sú súpospájané v sérii z plochýcmi pásikmi medi a sú sájkované na jednej strane vpredu a na zadnej strane s ďaľším článkom.

Ako ukončenie FV panelu alebo modulu sa používa rám z extrudovaného hliníka. Tento rám je okolo okrajov tvrdenej sklenenej tabule a slúži aj na prichytenie panelu ku nosnej konštrukcii.Najbežnejšie hrúbky rámu panelu sa pohybujú od 350 do 50 mm.

Štátne dotácie na fotovoltaiku 2015

(SIEA) Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala správu v ktorej upresňuje čerpanie dotácií na malé zdroje.

(SIEA) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) navrla, aby domácnosti  jednoducho získali poukážky. Týmito poukážkami sa má po inštalácii fotovoltaiky uplatniť dotácia podľa celkového výkonu malého fotovoltaického zdroja. SIEA zabezpečí evidenciu žiadostí a v tomto projekte by tak mako prísť k jednoduchšiemu prístupu k dotáciám na fotovoltaiku v roku 2015.

Hlavnou myšlienkou podpory je sprístupnenie produktov inštalácie malých fotovoltických systémov do 10kw domácnostiam ktoré nad takouto inštaláciou uvažujú avšak vysoké vstupné náklady im v danej situácii bránia v realizácii.
Na podporu obnoviteľných zrojov energie pre domácnosti vláda SR schvlila už v Januári 2014 až 100 milińov eur, ktoré poskytla európska únia z eurofondov. (Dotácie sa netýkajú iba fotovoltaiky, ale spadajú do tejto kategórie aj: veterné turbíny, slnečné panely na orev vody, tepelné čerpadlá, kotle na biomasu)
Program prostredníctvom ktorého budú prípevky vyplácané – Operačný program kvalita životného prostredia bol následne na to schválený v októbri 2014.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorého účinnosť nadobúda platnosť 1. 4. 2015, a je súčasťou návrhu zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce, odstraňuje potrebu verejného obstarávania pre rodinné domy a tým sa znače celý proces zjednodušuje.

Pre Vás je dôležité, aby ste poznali konkrétny druh a výkon vhodného zariadenia. V prípade ak potrebujete v tejto oblasti poradiť neváhajte nás kontaktovať na tel. 0949 816923.
Potom budete môcť prostredníctvom on-line systému požiadať o príspevok na inštaláciu fotovoltaického zariadenia s daným výkonom v konkrétnom rodinnom dome. Podľa návrhu SIEA obdržíte poukážku, ktorú si uplatníte pri samotnej inštalácii FV. Všetky ostatné potrebné potrebné dokumenty a formuláre predoží naša firma SIEA spolu so žiadosťou o preplatenie poukážky. Inštaláciu fotovoltaiky musí zabezpečiť odborne spôsobilá osoba s certifikátom od MHSR. (samozrejme toto oprávnenie máme ako jedny s prvých na SK)

Koľko dostanete ?

Poukážky by mali pokryť časť ceny za montáž systému. Konečná výška podpory bude vyplývať z aktuálnych celkových nákladov na typické, tzv. vzorové inštalácie v závislosti od inštalovaného výkonu. Posudzované náklady zahŕňajú návrh technického riešenia na inštaláciu zariadenia, vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávku a montáž všetkých komponentov a spojovacieho materiálu. Konečné výšky podpory na rôzne druhy zariadení ešte nie sú určené. Pri jednotlivých druhoch zariadení bude zvolený percentuálny limit alebo maximálna suma.

Kedy to bude??

Predpokladáme že v druhej polovici roku 2015 už príde k samotnej realizácii dotácií pre fotovoltaiku. Treba si uvedomiť ale , že žiadostí bude veľmi veľa a tým sa čas na praktické uplatnenie môže značne predĺžiť.

Fotovoltaické stémy zapojené do distribučnej siete

Systémy na výrobu elektriny s pripojením do siete 230 V.

Energetický výkon z jedného fotovoltaického panelu je typicky v rozmedzí od 180 do 250 W pri jasnom slnečnom osvite panela. Fotovoltaický systémy pripojené do verejnej siete sú zvyčajne vytvorené z niekoľkých panelov (tzv. fotovoltaické pole), ktoré dohromady produkuje väčšie energetické výkony a nadbytky nespotrebované vo vlastnej spotrebe sa odvádzajú do verejnej distribučnej siete.

Grid on - schéma zapojenia FV systému do verejnej siete

Fotovoltaické panely vyrábajú jednosmerný prúd (DC), zatiaľ čo dodávky elektrickej energie sú striedavého prúdu (AC). Premenu z elektrickej energie DC na AC zabezpečuje Menič. Toto zariadenie sa kvôli údržbe pripája k celej fotovoltaickej časti cez odpojovacie zariadenia umiesneé na oboch stranách aby sa v prípade potreby mohlo odizolovať od elektrickej sieti.

Striedavý AC výstup zo solárneho zariadenia je pripojený v takomto prípade do hlavného rozvádzača v dome alebo budove kde je spravidla umiestnený aj hlavný istič.

Takéto fotovoltaické zariadenia nazývame aj  “grid-on”, pretože dodávky elektrickej energie pre dom alebo iný objekt sa skladajú jednak z výroby pomocou fotovoltaických panelov, ale aj z el, energie dodanej cez verejnú distribučnú sieť. V prípade týchto inštalácií musí mať menič  “oproti ostrovnému systému” schopnosť automaticky odpojiť solárne zariadenie od verejnej siete, a tým zabrániť výstupu el. energie do verejnej siete. Týmto je zabezpečená ochrana ľudí, ktorí môžu vykonávať práce potrebné pre obnovenie dodávky el. energie.

Pre FV systémy  inštalované smerom na juh so sklonom 30-40 stupňov platí že z inštalovaného výkonu panelov 1000 kWp vyrobia ročne tieto panely približne 1000kWh el, energie. Pre porovnanie priemerná spotreba elektrickej energie pre domácnosti je 4300 kWh / rok.

Treba si uvedomiť ale, že spotreba el. energie v domácnosti sa mení minútu po minúte celý deň. Zariadenia zapíname, vypíname, prípadne sa spúšťajú v určitých cykloch ako napríklad chladnička a pod. Výroba el. eergie z fotovoltaiky je tiež variabilná a mení sa tiež na základe zmeny polohy slnka a vplyvu poveternostných podmienok.

Dostatok solárnej energie

Vysoká solárna energia - Počas obdobia, kedy výroba elektrickej energie presahuje vastnú spotrebu energie v budove je prebytok energie odovzdaný do elektrickej siete a môže byť použitý na inom mieste v sieti. Výroba energie pokrýva 100% vlastnej spotreby a prebytok elektrickej energie môže byť účtovaný distribučnej sieti. (platia vždy platné nariadenia a zmluva s ZSE,  SSE alebo VSE), výšku doplatku určuje Úrad pre sieťovú reguláciu.)Situácia s nízkou solárnou energiou

Nízka solárna energia - Ak je spotreba elektrickej energie vyššia ako dokážu v danom okamžiku solárne  panely vyrobiť, chýbajúca energia je do objektu dočerpaná z verejnej rozvodnej siete. V tomto prípade platí že ak solárne panely dodávajú napríklad 70% energie, zostávajúcich 30% je z distribučnej siete a účtovaných je 30% el. energie.

Situácia bez solárnej energie

Bez solárnej energie – Táto situácia nastáva iba v extrémnych poveternostných podmienkach a samozrejme v noci keď nie je žiadne slnečné žiarenie. V tomto prípade je veškerá potrebná el. energia dodávaná z distribučnej siete a je účtovaná vo výške 100%.

Koľko vyrobiť elektriky aby ste ju sami spotrebovali ?

Koľko energie vyrobiť aby sa spotrebovala v domácnosti? 

V dnešnej modernej dobe a pri stavbách nízkoenergetických budov a domov už spotreba elektrickej energie značne poklesla. Led osvetlenie, ktoré je cenovo prijateľné ako aj kvalitné zateplenie budov k tomuto prispelo veľkým významom, Z týchto dôvodov sa dnes najviac energie míňa na ohrev teplej vody a vykurovanie.

  • Fotovoltaické systémy umožňujú vyprodukovať také množstvo energie, ktoré počas dňa dokáže domácnosť, alebo firmu zásobovať dostatočným množstvom energie. Treba však brať do úvahy skutočnosť, že žijeme v podnebí so zmenami ročných období a v zime je slnko na oblohe oveľa menej ako v lete. Z tejto skutočnosti je jasné, že v zime je s tej istej kapacity fotovoltaického poľa prísun energie nižší ako v lete.
  • Všeobecne a zjednodušene platí že ak ročnú spotrebu domácnosti vydelíme dvoma a tak vypočítame reálne výkon fotovoltaického zariadenia a jeho ročný výkon.  Ak  teda v domácnosti spotrebujete ročne napr.  4 000 kWh  (4 000 / 2 = 2000)  túto energiu môžete nahradiť energiou z FV panelov približne vo výške 50%,  teda 2000kWh ročne, čo predstavuje fotovoltaické zariadenie s výkonom 2kW. Táto hodnota je definovaná práve tým že v zime je slnko na oblohe kratšie a samozrejme v noci nesvieti.
Vyvinutým riešením a našeho know-how sa dajú dosiahnuť priaznivejšie výsledky fotovoltaických systémov, nakoľko s našimi fotovoltaickými systémami dokážeme prebytočnú energiu uskladniť vo forme teplej vody v akumulačnej nádrži a tak revolučne poskytnúť nielen elektrickú energiu pre domácnosť, ale aj teplú úžitkovú vodu a samozrejme aj vodu pre vykurovací systém …
Prečítajte si viac o multifunkčnom hybridnom systéme ECOHYBRYD.

Ako funguje fotovoltaický systém?

Pozrite sa ako jednoducho funguje fotovoltaický systém počas 24 hodín. Všimnite si rozdiel medzi ostrovným systémom a systémom pripojenom priamo do distribučnej siete.

ako-funguje-FV-systém

1. Solárne panely, 2. Menič, 3. Skrinka s ističmi, 4. Domáce spotrebiče,  5. Elektromer,  6.  Rozvodná elektrická sieť

(1) Solárne fotovoltaické panely ( FV) moduly premieňajú slnečné žiarenie na elektrickú energiu, tzv. elektrinu. FV moduly generujú jednosmerný prúd, od kiaľ sa prostredníctvom kabeláže dostáva do meniča. (2)  Menič prevádza jednosmerný prúd na striedavý ktorý sa využíva pre bežné domáce potreby. Toto striedavé napätie je privedené do skrinky s ističmi. (3)  Existujúcimi rozvodmi sa potom elektrická energia distribuje do domácej siete priamo k bežným domácim spotrebičom (4) (TV,Sat,chladnička a pod.)

Pre FV systémy s batériovým zálohovaním je energia uložená v batériách a môže byť použitá v noci alebo počas výpadkov elektrickej energie. V súčasnom období je možné  prebytok  elektrickej energie ktorý vzniká v čase, keď sa nepoužívajú všetky spotrebiče v domácnosti, zmerať elektromerom (5), ktorý sa bude točiť opačným smerom a tým je možné  energiu predať do elektrickej siete  (6)  za maloobchodné sadzby.

Get Adobe Flash player

šipkami doprava a doľava posuniete systém o jeden krok dopredu alebo dozadu