Rozdiel medzi fotovoltaickou elektrárňou a systémom s hybridným ohrevom vody.

Hlavný rozdiel medzi FVE, FVZ a ECOHYBRYD.

Jedoznačným a hlavným rozdielom medzi (FVE) Fotovoltaickou elektrárňou alebo (FVZ) Fotovoltaickým zariadením je množstvo energie ktoré je dodané do verejnej siete. A tým aj finančný prínos pre spotrebiteľa.

Fotovoltaické elektrárne (FVE) dodávajú všetku energiu do distribučnej siete. (V dnešnej dobe sa už tieto elektrárne pripájajú do siete problematicky a za veľmi znížených cenových podmienok.)

Fotovoltaické zariadenia (FVZ) dodávajú energiu pre rodinný dom, firmu, hotel penzión a podobne, a prebytky energie systémom sú dodané do verejnej distribučnej siete. (VSE, SSE, ZSE)

ECOHYBRYD je systém ktorý využíva výrobu elektrickej energie s čo najlepším prispôsobením pre vlastnú spotrebu. Prebytočnú energiu systém ukladá do ohrevu vody, prípadne nabíjanie akumulátorov. Teto systém je teda najúčinnejší a prebytky sú iba v malom množstve dodávané do distribučnej siete.
Fotovoltaický systém Ecohybryd s hybridným ohrevom vody sa snaží spotrebovať všetku energiu pre vlastnú spotrebu. Týmto je vlastne zabezpečená návratnosť investície do fotovoltaiky so skrátením času až o 4roky.

Skutočnosť je taká že klasická fotovoltaická elektráreň Vám nedokáže zabezpečiť 100% energie pre vlastnú spotrebu. Pokrytie vlastnej spotreby sa u týchto elektrární pohybujú okolo 30-40% z celkovej spotrebovanej energie v dome, firme či inom objekte. Táto skutočnosť je daná týmito vlastnosťami:

  1. Fotovoltaika v noci nefunguje = strata cca 50%
  2. Cez deň nespotrebujete všetku energiu ktorú vyrobí ! a nadbytky stratíte dodaním elektriny do distribučnej siete.

Toto je základný rozdiel medzi “obyčajnou fotovoltaickou elektrárňou” a systémom s riadením prevádzky Ecohybryd.

pozrite si výsledky systému fotovoltaiky a výsledky systému Ecohybryd s riadením riadiacou jednotkou EcoTherm. Výsledky hovoria za všetko !

Obrázok: FVE s výkonom 6kW

Porovnanie FVZ a Eccohybryd

 

Obrázok: FVE s výkonom 6kW  + systém Ecohybryd s riadením EcoTherm

návratnosť malho zdroja fotovoltaiky
Porovnanie FVZ a Ecohybryd

Ako správne vybrať objem akumulačného zásobníka

Akumulačný zásobník ECOHYBRYD je dôležité vybrať podľa individuálnych potrieb užívateľa.

Každá rodina je zvyknutá na niečo úplne iné a hygienické návyky jednotlivcov sú rôznorodé. Niekomu sa stačí “iba osprchovať ” a niekto má rád horúci kúpeľ.

Pre príklad uvádzame spotrebu teplej vody na osobu pri rôznom použití.

ÚČEL SPOTREBA VODY V LITROCH
40°C 60°C
Umývanie rúk 1,5 1
Sprcha 30 18
Vaňový kúpeľ 130 78
Varenie 1,7 1
Bežné upratovanie 3 1,8

Akumulačný ohrievač dokáže poskytnúť vodu so stabilnou teplotou

POČET OSÔB V RODINE MINIMÁLNA VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA
1 – 2 dospelí 80 litrov
2 dospelí s 1 až 2 deťmi 120 litrov
2 dospelí s 2 až 3 deťmi 150 litrov
2 – 3 dospelí + 2 – 3 deti 150 až 200 litrov

a vo veľkom množstve za krátky čas, čiže je vhodnejší, ak chceme využívať hydromasážnu sprchu alebo veľkú vaňu. Ak je akumulačný ohrievač správne umiestnený, nastavený a udržiavaný, je tento spôsob ohrevu veľmi ekonomický.

Energia sa míňa nielen na ohrievanie neskôr spotrebovanej vody, ale spotrebuje sa aj pri tepelných stratách, ktoré vznikajú únikom tepla cez bojler. Dôležitým parametrom pri výbere akumulačného ohrievača vody je preto hodnota koeficientu merných tepelných strát. Tento koeficient ukazuje, koľko tepla sa stratí na 1 liter vody, ak voda v bojleri stojí 24 hodín po ohriatí. Najúspornejšie sú, samozrejme, spotrebiče zaradené do triedy A. Tie bývajú zvyčajne zaizolované polyuretánovou penou a ich tepelné straty môžu byť až trikrát menšie ako pri bojleroch vyrábaných pred rokom 1983. V každom prípade je lepšie, ak je bojler umiestnený vo vykurovaných (alebo temperovaných) miestnostiach, ako by mal byť v chladných priestoroch (napríklad v pivnici).

Ďalšie teplo uniká státím a postupným ochladzovaním vody v potrubí medzi bojlerom a miestom spotreby. Preto je veľmi dôležité, aby sa čo najbližšie k ohrievaču nachádzal najpoužívanejší spotrebič (obyčajne umývadlo). Prípustná vzdialenosť je do 2 m, nevhodná nad 3 m – vtedy je vhodné pouvažovať o doplnkovom ohrievači vody v mieste tejto vzdialenejšej spotreby. Pri dlhších rozvodoch tepla treba zabezpečiť dobrú cirkuláciu vody v potrubí (aby sme mali hneď po otočení kohútika na výtoku teplú vodu), a najmä kvalitnú tepelnú izoláciu potrubí.

Tieto hodnoty platia pre zásobníky do 200 litrov, pre zásobníky s podporou vykurovania je treba uvažovať aký typ zásobníka použiť kvôli obsahu vody potrebnej ako pre teplú úžitkovú vodu tak aj vodu pre vykurovanie.

Zásobníky pre fotovoltaické systémy ecohybryd majú štandardne obal s vysokokvalitnej polyuretánovej peny o hrúbke 100 mm.

Koľko vyrobí fotovoltaický panel elektriny

Výkon FV panelov v praxi

Vzhľadom k tomu, že existujú rôzne typy solárnych panelov s rôznou účinnosťou, je bežne potrebné určiť, koľko je potrebných solárnych panelov pre danú inštaláciu vzhľadom k špičkovému výkonu a vzhľadom na plochu ktorá je k dispozícii na umiestnenie týchto panelov.

Špičkový výkon je meraný v laboratórnych podmienkach za kontrolovaných podmienok s cieľom zabezpečiť aby návrhári a zákazníci vedeli dôkladne posúdiť parametre panelov, posúdiť ich a na základe ich vlastností sa rozhodnúť pre správny typ a použitie. Testy panelov prebiehajú pri intenzite osvetlenia 1000 w/m2 (to zodpovedá priamemu poludňajšiemu slnku za jasného letného dňa). Okolitá teplota sa udržuje na 25 ° C, a práve pri týchto podmienkach sa meria elektrický výkon panela

Za týchto podmienok je typický výstup z vysoko výkonných monokryštalických kremíkových panelov okolo 160w-peak (Wp) na meter štvorcový plochy panelu. Príslušné údaje pre iné typy panelv sú uvedené nižšie.

Typ panelu

Kremík

Thin Film

Monokryštalický

Polykryštalický

Amorfný kremík

CIGS

CdTe

Peak power/m2

160 W

140W

120W

100W

50W

Typická účinnosť

16%

14%

12%

9,5%

5%

Plocha pre 1kWp

6.25

7.1

8.3

10

20

Na parametroch účinnosťi fotovoltaického materiálu z ktorého je panel vyrobený záleží len vtedy, keď je k dispozícii obmedzený priestor na inštaláciu a priestor sa stáva limitujúcim faktorom. Ak plocha nie je obmedzená, treba sa pri výbere panelov riadiť predovšetkým cenou, nakoľko rozdiel medzi výkonom fotovoltackých panelov nie je až taký drasticky vysoký.

Tenko-vrstvové technológie  ( Thin film )v súčasnej dobe trpíia nižšou účinnosťou, ale ťažia predovšetkým z nižších nákladov na meter štvorcový plochy. Použiteľné sú predovšetkým na veľkých komerčných budovách kde nie je priestor limitujúcim faktorom.

Kremíkové solárne panely stále predstavujú 80% trhu, vzhľadom k ich vyššiemu výkou a prijateľným cenám.

Z čoho sa skladá fotovoltaický panel

Konštrukcia fotovoltaického panelu

Kde je hranica fotovoltaickej efektivity? Prečítajte si niečo o fugvaní FV panelov.

Energia potrebná na pohyb elektrónu z atómu polovodičov do vodivého stavu je pevná hodnota. Energia fotónu svetla je určená jeho vlnovej dĺžke, s kratšou vlnovou dĺžkou fotóny s vyššou energiou, než tie s dlhšou vlnovej dĺžky.

Konštrukcia  fotovoltaického panelu

Najbežnejší typ solárneho panelu je vyrobený z tenkých plátkov z kryštalického kremíka, 150 mm x 150 mm s hrúbkou od 180 do 360 mikrónov.

Kremíkové bunky sú krehké a lámavé, takže sú zabudované do sendvičovej konštrukcie za sklenené krycie sklo ktoré poskytuje článkom ochranu pred mechanickým poškodením. Bunky sú zapuzdrené medzi filmami polyméru a ten ďaľej chráni bunky pred pôsobením vlhkosti, ktorá by mohla narušiť a skorodovať použité vodivé pripojenie pre prenos energie..

Bunky sú súpospájané v sérii z plochýcmi pásikmi medi a sú sájkované na jednej strane vpredu a na zadnej strane s ďaľším článkom.

Ako ukončenie FV panelu alebo modulu sa používa rám z extrudovaného hliníka. Tento rám je okolo okrajov tvrdenej sklenenej tabule a slúži aj na prichytenie panelu ku nosnej konštrukcii.Najbežnejšie hrúbky rámu panelu sa pohybujú od 350 do 50 mm.

Fotovoltaický systém ECOHYBRYD

Tento systém vznikol v našej spoločnosti na základe dopytu na Slovenskom trhu a vývoj podporil najmä priaznivý vývoj cien vo fotovoltaike.

Inštalované systémy pre ohrev vody v predchádajúcich rokoch pozostávali z vákuových, či už plochých, alebo trubicových solárnych panelov. Táto inštalácia bola z hľadiska pracnosti náročná, nakoľko bolo nutné teplonosné médium (solárnu kvapalinu) prostredníctvom rozvodov priviezť až k samotnému zásobníku, v ktorom sa cez výmenník ohrievala voda. Veľkým problémov týchto inštalácií bola skutočnosť, že sa v letných mesiacoch takéto systémy prehrievali a tým sa nadbytočná energia strácala bez využitia v prospech užívateľa.

 

Všetky tieto negatívne vlastnosti sme odstránili jednoduchým ale výnimočným riešením pomocou fotovoltaických systémov ECOHYBRYD.

ZJEDNODUŠENÝ PRÍKLAD ZAPOJENIA ECOHYBRYD :

Zjednsušený príklad zapojenia fotovoltaiky a ohrevu vody.
Zapojenie Ecohybryd a Ecotherm so solárnymi panelmi a kotlom.

 

Tento systém využíva na ohrev vody v špeciálnych typizovaných akumulačných nádržiach energiu zo slnka. Táto energia je privedená pomocou fotovoltaických panelov vo forme jednosmerného prúdu cez riadiacu jednotku EcoTerm  priamo na výhrevnú špirálu ktorá podľa potreby zohrieva vodu v zásobníku . Týmto jedinečným riešením je uskladnenie slnečnej energie vo forme teplej vody, ktorá je potrebná pre domácnosť alebo firmu bez zbytočných ďalších strát na úbytkoch elektrickej energie.

Riadiaca jednotka EcoTerm nielenže kontroluje a zabezpečuje tepelnú ochranu a reguláciu systému ale zabezpečuje aj automatické prepínanie na výrobu striedavého napätia 230 V ktoré je samozrejme možné spotrebovávať v domácnosti na domácich spotrebičoch.

Týmto spôsobom je dosiahnutá vysoká efektivita celého systému čím sa návratnosť investície to takéhoto zariadenia oprroti bežným systémom skracuje o viac ako 4 roky!

Použitím vhodného typu fotovoltickej akumulačnej nádrže a systémom ECOHYBRYD + EcoTerm vieme teda jednoducho a spoľahlivo zabezpečiť či už jednoduché systémy pre ohrev teplej úžitkovej vody, alebo zložitejšie systémy, pre ohrev TUV a ohrev vody na vykurovanie spolu s výrobou elektrickej energie pre vlastnú spotrebu.

Ďalšou výhodou použitia fotovoltaických akumulačných nádob je skutočnosť, že sa dajú kombinovať so všetkými kotlami používanými na Slovensku. K týmto zariadeniam je teda možné pripojiť aj váš jestvujúci plynový, elektrický alebo iný zdroj pre ohrev vody. Touto vlastnosťou vieme garantovať u systémov značky ECOHYBRYD trvalý prísun energie aj v prípade dlhodobého stavu nepriazni počasia a naopak, systém EcoTerm vám zabezpečí v prípade výpadku el. energie alebo výpadku dodávky plynu dodávky teplej vody.

 

kW

m2

( kWh)

%Návratnosť ECOHYBRYD rokov:

ECOHYBRYD

Návratnosť investície v rokoch:
Zisk z úrokov z investície: %
Zisk za jeden kalendárny rok:
Ročná úspora na energiách:
Ročný zisk s úporou na energiách:
ECOHYBRYDD zarobí za 25 rokov:
Celkový zisk po odčtaní ceny diela:
Poradíme Vám: 0949816923
Email: info@intersolar.sk
Pošlite email, alebo zavolajte !

Štátne dotácie na fotovoltaiku 2015

(SIEA) Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala správu v ktorej upresňuje čerpanie dotácií na malé zdroje.

(SIEA) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) navrla, aby domácnosti  jednoducho získali poukážky. Týmito poukážkami sa má po inštalácii fotovoltaiky uplatniť dotácia podľa celkového výkonu malého fotovoltaického zdroja. SIEA zabezpečí evidenciu žiadostí a v tomto projekte by tak mako prísť k jednoduchšiemu prístupu k dotáciám na fotovoltaiku v roku 2015.

Hlavnou myšlienkou podpory je sprístupnenie produktov inštalácie malých fotovoltických systémov do 10kw domácnostiam ktoré nad takouto inštaláciou uvažujú avšak vysoké vstupné náklady im v danej situácii bránia v realizácii.
Na podporu obnoviteľných zrojov energie pre domácnosti vláda SR schvlila už v Januári 2014 až 100 milińov eur, ktoré poskytla európska únia z eurofondov. (Dotácie sa netýkajú iba fotovoltaiky, ale spadajú do tejto kategórie aj: veterné turbíny, slnečné panely na orev vody, tepelné čerpadlá, kotle na biomasu)
Program prostredníctvom ktorého budú prípevky vyplácané – Operačný program kvalita životného prostredia bol následne na to schválený v októbri 2014.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorého účinnosť nadobúda platnosť 1. 4. 2015, a je súčasťou návrhu zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce, odstraňuje potrebu verejného obstarávania pre rodinné domy a tým sa znače celý proces zjednodušuje.

Pre Vás je dôležité, aby ste poznali konkrétny druh a výkon vhodného zariadenia. V prípade ak potrebujete v tejto oblasti poradiť neváhajte nás kontaktovať na tel. 0949 816923.
Potom budete môcť prostredníctvom on-line systému požiadať o príspevok na inštaláciu fotovoltaického zariadenia s daným výkonom v konkrétnom rodinnom dome. Podľa návrhu SIEA obdržíte poukážku, ktorú si uplatníte pri samotnej inštalácii FV. Všetky ostatné potrebné potrebné dokumenty a formuláre predoží naša firma SIEA spolu so žiadosťou o preplatenie poukážky. Inštaláciu fotovoltaiky musí zabezpečiť odborne spôsobilá osoba s certifikátom od MHSR. (samozrejme toto oprávnenie máme ako jedny s prvých na SK)

Koľko dostanete ?

Poukážky by mali pokryť časť ceny za montáž systému. Konečná výška podpory bude vyplývať z aktuálnych celkových nákladov na typické, tzv. vzorové inštalácie v závislosti od inštalovaného výkonu. Posudzované náklady zahŕňajú návrh technického riešenia na inštaláciu zariadenia, vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávku a montáž všetkých komponentov a spojovacieho materiálu. Konečné výšky podpory na rôzne druhy zariadení ešte nie sú určené. Pri jednotlivých druhoch zariadení bude zvolený percentuálny limit alebo maximálna suma.

Kedy to bude??

Predpokladáme že v druhej polovici roku 2015 už príde k samotnej realizácii dotácií pre fotovoltaiku. Treba si uvedomiť ale , že žiadostí bude veľmi veľa a tým sa čas na praktické uplatnenie môže značne predĺžiť.

Viete ako dlho solárny panel funguje ?

ŽIVOTNOSŤ SOLÁRNEHO PANELU JE VIAC AKO 25 ROKOV.

Solárne panely sú drahé počiatočné investície, a ako ich majitelia chceme mať istotu, že táto investícia za naše peniaze stojí. Presné informácie však nie sú také jednosuché pretože životnosť solárnych panelov ovplyvňuje mnoho faktorov.

Základnou informáciou z praxe však je že slnečný panel vyrobený v roku 1970 pracuje aj po 25 rokoch kedy stále dokáže poskytovať výkon 80% z jeho pôvodného výkonu!. Takže po 40 rokoch tieto staré panely stále budú pracovať efektívne.

AKÝ TYP SOLÁRNEHO PANELU JE TO?

Solárny panel a rýchlosť jeho rozkladu je závislá od typu panelu. Kryštalické panely sú oveľa odolnejšie, než panely z tenkých vrstiev. Záruky pre rôzne druhy panelov sú na základe ich rozdielnej očakávanej dĺžky života. Kryštalické panely sú obvykle dodávané so zárukov  20-25 rokov, zatiaľ čo filmové panely sú zvyčajne garantovaná len na 2-5 rokov.

Výrobcovia prišli s týmto číslom 25 rokov tak, že:

  • Počítajú straty účinnosti 0,8% za každý rok
  •  Rýchlosť rozkladu materiálov – po 25 rokoch  sa panely môžu priblížiť na 80% svojej pôvodnej účinnosti
  • Solárne panely by mali spĺňať minimálne 80% účinnosť po 25 rokoch, aby boli účinné a spĺňali mieru efektivity.

 

4455

degradácia panelu

 ČO MÔŽETE UROBIŤ PRE ZVÝŠENIE ŽIVOTNOSTI SOLÁRNYCH PANELOV?

Solárne panely zvyčajne nevyžadujú náročnú údržbu, ale existuje niekoľko jednoduchých krokov, ktoré môžete urobiť, aby panely fungovaly na plný výkon po dlhšiu dobu ako obyčajne.

  • Vyberte si výrobcu s dobrou povesťou. Hlavne treba dbať na to ako sú panely zapúzdrené. Solárne panely kôli ich dlhej životnosti musia byť zapuzdrené v hliníku a sklo musí byť tvrdené. Tieto materiály samozrejme nijak neohrozujú životné prostredie.Ak výrobca používa neštandardné materiály a zapuzdrenie napríklad z kovu, bude panel degradovať a jeho životnosť sa tým určite skracuje.
  • Uistite sa, že solárne panel má plný prístup ku svetlu. Odstráňte všetky vetvy alebo iné časti rastlín, ktoré blokujú slnečné svetlo. Všetky tiene majú negatívny dopad na výkonnosť solárnych panelov –  z dôvodu zablokovania fotónov.
  • Uistite sa, že vaše solárne panely sú čistené. To platí dvojnásobne v oblastiach s veľkým vetrom. Udržujte panely bez prachu, špiny, piesku a peľu. Vo viac znečistených mestách, nenechajte smog usadiť sa na paneloch. V zime, pokiaľ je to možné  odstraňujte mráz a sneh z panelov,
Jedna z prvých inštalácií v roku 1974. Povedali by ste že to bolo tak dávno?
Inštalácia v roku 1974, povedali by ste že to bolo tak dávno ?